logo

Hjelp ved dødsfall

Hva gjør man når noen dør?

Når et dødsfall inntreffer, blir livet forandret for mange.
Å miste en kan oppleves som vondt og kaotisk. I denne tunge tiden kan det være vanskelig å vite hvilke skritt som må tas. Vi ønsker å støtte deg gjennom hele prosessen, og vi har utarbeidet en veiledning for hva du bør gjøre når noen dør.

Korn.

1. Melde inn dødsfallet

Dersom dødsfallet skjer utenfor en helseinstitusjon, kontakt legevakten. De vil utstede en nødvendig dødsattest. Legen sender inn dødsattesten til folkeregisteret. Det er først når dødsattesten er utstedt, at vi kan hente avdøde.

Ved dødsfall på sykehjem eller sykehus, sørger personalet for at legen får beskjed slik at dødsfallet blir registrert i folkeregisteret.

2. Henting av avdøde

Ved dødsfall på institusjon eller sykehus vil avdøde som regel bli brakt til stedets kjølerom samme dag eller dagen etter dødsfallet. Ved dødsfall i hjemmet bringer vi avdøde til nærmeste gravkapell eller sykehus etter avtale med de etterlatte.

Ved dødsfall i utlandet bistår vi de etterlatte med hjemmesendelser/repatriation av kister og urner. Ta kontakt med avdødes forsikringsselskap og nærmeste norske ambassade eller konsulat, eventuelt UD i Norge.

Vi er tilgjengelig på vår døgnåpne vakttelefon.

3. Ansvarlig for begravelsen

I noen tilfeller har avdøde selv uttrykt spesifikke preferanser for begravelsen. Det er viktig at disse preferansene blir tatt i betraktning og respektert i henhold til avdødes religion og livssyn. I noen tilfeller har avdøde laget en skriftlig viljeserklæring.

Dersom det ikke foreligger bestemte ønsker fra den avdøde, blir det opp til den som er ansvarlig for begravelsen å bestemme veien videre.

Dersom den avdøde ikke har fastsatt hvem som skal være ansvarlig for gravferden, er det vanligvis nokså klart i juridisk forstand hvem som har rett til å organisere begravelsen. Dette innebærer først og fremst ektefelle, samboer, partner eller barn. Likevel, kan dette noen ganger være mer komplisert.

Det er også følelsesmessige faktorer å ta hensyn til, spesielt når det kommer til tidligere ektefeller og barn fra tidligere forhold. Disse følelsesmessige aspektene kan potensielt føre til konflikter, selv om det er til alles beste å finne en løsning som tilfredsstiller alle parter. Hvis det ikke oppnås enighet mellom de etterlatte, gir kommunen avgjørelsen om hvem som skal ha ansvaret for gravferden. Den utvalgte personen vil deretter få full myndighet til å ta alle avgjørelser knyttet til begravelsen. Kommunens avgjørelse kan ikke ankes.Før det når dette stadiet, er vi ofte involvert for å oppmuntre til en produktiv dialog mellom etterlatte som kanskje ikke er enige.

Den som blir tildelt ansvaret for begravelsen bør være villig til å kompromisse, lytte til de andre involverte og prøve å finne løsninger som fungerer for alle parter. Forskjellige personer kan ha ulike behov i forbindelse med en begravelse. En potensiell tilnærming er at de som er uenige, kan dele sine synspunkter med oss, slik at vi kan hjelpe med å komme fram til alternative løsninger.

For mer detaljert informasjon om hvem som kan besørge gravferden, kan du se gravferdsloven § 9.

4. Planlegging av begravelsen

Etter et dødsfall, er det vanlig å avtale en samtale hvor vi hjelper til med planleggingen videre.

Vi vil gi veiledning til hva som må tas stilling til før seremonien, gi en oversikt over kostnader og vurdere hvordan vi på best mulig måte kan tilrettelegge, samt bistå i seremonien.

En planleggingssamtale varer ofte 2-3 timer, men vi vil også kunne fordele planleggingen over flere møter.

  • Seremonitype-– Religiøs, humanistisk eller livssynsåpen?
  • Begravelse eller bisettelse (kremasjon)?
  • Kiste og urne
  • Dødsannonse - Hva skal stå i en eventuell dødsannonse?
  • Programhefte - Er det ønskelig med programhefte til seremonien, hvor mange skal trykkes og hvilket design og bilder skal benyttes
  • Musikkønsker - skal det være salmer, egne musikkønsker som skal spilles av eller en solist til å framføre live musikk?
  • Taler eller minneord – er det noen som ønsker å si noen ord under seremonien?
  • Skal det pyntes med lys og blomster i kirken?
  • Bærere - Hvem skal bære kisten til graven/bårebilen og hvordan skal bærerne plasseres rundt kisten?
  • Minnesamvær - Ønsker dere å samles etter seremonien for et minnesamvær? kun for nærmeste familie og venner, eller åpent for alle?

5. Informere etterlatte

Ta kontakt med familie og etterlatte om dødsfallet slik at alle får tatt del i sorgen på sin måte. Vi er behjelpelige med å lage minneside og dødsannonse med informasjon om begravelsen.

6. Syning

Vi tilrettelegger for at de som ønsker skal kunne få se avdøde en siste gang. Ofte vil dette skje etter at avdøde er stelt og lagt over i kisten.

7. Transport

Vi sørger for all transport fra dødssted og til slutt til grav.

8. Begravelsen

Begravelsen eller kremasjonen skal finne sted innen 10 virkedager fra dødsdato. Vi hjelper dere med å ta en beslutning på hvor og når gravferdshandlingen vil finne sted. Det er de etterlatte selv som bestemmer hvordan dette skal gjennomføres.

9. Minnesamvær

Det kan være fint å samles til et minnesamvær etter seremonien. Vi har oversikt over egnede lokaler og cateringbyrå som kan bistå med servering og levering av mat.

10. Papirer og skjemaer

Det er flere papirer som må sendes inn i forbindelse med et dødsfall. Vi ordner nødvendig papirarbeid og varsler offentlige etater, men gir også god informasjon om hva du selv må fylle ut.

11. Arveoppgjør

Vi vil sørge for at dødsfallet blir meldt inn i den kommunen dødsfallet finner sted. Dødsfallet meldes hos byfogd, tingrett eller lensmann. Når dette er gjort, er det klart for at de etterlatte kan ta kontakt med tingretten i avdødes bostedskommune. Tingretten vil deretter gi informasjon om arv og skifte.