logo

Ofte stilte spørsmål

Ved planlegging av begravelse og ved dødsfall er det ofte en del spørsmål man gjerne skulle hatt svar på. Her har vi samlet sammen og svart på våre oftest stilte spørsmål.

Kostnadene for en begravelse eller bisettelse varierer ut ifra hva som ønskes og velges til seremonien. Ingen begravelser er like og vil derfor variere i pris. Vi har satt opp en oversikt med prisinformasjon her

Ja, det kan den. Norske banker vil belaste avdødes konto dersom du sender dem regningen. Hos noen banker kan du laste regningen opp i nettbanken ved å registrere deg med BankID og oppgi avdødes navn og fødselsnummer. Dette kan du gjøre før skifteoppgjøret er avsluttet og mens kontoen er sperret.

Nei, det må man ikke. Det har lenge vært en tradisjon å kle seg i svarte klær i begravelser. Med årene har det blitt mer vanlig å gå i andre farger enn svart. I noen tilfeller ber de etterlatte om at de fremmøtte kler seg på en spesifikk måte, gjerne etter avdødes egne ønsker, mens i andre tilfeller er det fritt hvordan man kler seg. Antrekket handler i stor grad om respekt for den avdøde og de etterlatte. Hvis man er usikker på hva man bør gå i, er det trygt å velge farger som svart, grå og blå.

Når en person dør vil avdødes kontoer bli sperret for bruk, også for personer som har hatt tilgang til kontoene tidligere.

Faste avtaler som Avtalegiro og eFaktura stoppes. Regninger som står i avdødes navn kan betales av banken inntil tre måneder etter dødsfall. Regninger som banken kan dekke gjelder som regel begravelse, restskatt og vanlige husholdningsregninger som for eksempel strøm, telefon, husleie og offentlige avgifter. Her dekkes ikke utgifter til gravstein.

Etter skifteattest er det fullmektig som er ansvarlig for å utføre betalingene.

Bisettelse er når avdøde kremeres. Etter endt seremoni vil vi bringe kisten videre til krematoriet. Det vil ved et senere tidspunkt være enten en urnenedsettelse eller askespredning. Selve seremonien avsluttes i kapellet samme dag.

Ved en begravelse bæres kisten ut på gravlunden etter seremonien og kisten blir senket i graven samme dag.

Den rituelle forskjellen mellom en kirkelig bisettelse og begravelse er selve jordpåkastelsen. Ved bisettelsen finner den sted inne i seremonirommet, mens ved en begravelse skjer dette avslutningsvis ved graven på gravlunden.